Professionell vägledning genom hela projektet

Absolent har många års erfarenhet när det kommer till att ta hand om oljerökpartiklar (aerosoler) i pressgjuterimiljöer. Absolent Die Cast Hood är det senaste bidraget för en än större grad av partikelinfångning. Om du låter Absolent ta hand om hela processen, från att samla in förorenad luft in i huven vidare till filterenheten, från konceptualisering till slutlig montering och installation, så kan du känna dig säker på att du tillhandahåller produkter och tjänster som kommer göra en väsentlig skillnad för luftkvaliteten runt din pressgjuterimaskin.

Designad att passa din maskin

Absolent Die Cast Hood är designad med verkligheten som råder på många arbetsplatser i åtanke. Ytan runt pressgjuterimaskinen är ofta begränsad och tillåter inte alltid en stor platskrävande påbyggnad ovanpå den. Tack vare den modulära utformningen så är Absolents Die Cast Hood högst flexibel och anpassningsbar både på bredden, längden och höjden på din maskin, också med omgivande yta i beaktning. Om du skulle göra påbyggnader eller på annat sätt gör om din maskin så möjliggör den modulära designen en anpassning till den nya utformningen.

Nedpackad för enkel hantering

Absolent Die Cast Hood levereras nedpackad på en pall som gör den enkel att hantera och få på plats. Alla delar är packad på en pall där de mer komplexa delarna är förmonterade på fabrik. Inga dörröppningar måste göras större eller väggar måste flyttas för att få den på plats.

Montera ihop den där det passar dig

Den kompakta paketeringen gör att du kan få placera den i närheten av där slutmonteringen ska ske. Du kan också minimera tiden då maskinen är ur drift då den kan monteras på ett ställe som passar din situation bäst. Därför måste maskinen bara var stillastående under tiden som huven lyfts på plats och Absolents serviceteam gör den slutliga installationen.

Anpassat luftflöde efter din maskin

Olika pressgjuterimaskiner kräver olika luftflöde. Gör anpassade inställningar med de inbyggda spjällen som med lätthet ställs in för hand. Du kan inte bara anpassa mängden luft, utan även var på huven som du vill att mest luft ska fångas in. Huven i sig är skjutbar där den i fråndraget läge gör det möjligt för dig att få fri tillgång till maskinens inre för att enkelt kunna serva den eller byta gjutform.

Die Cast Hood

Lär känna Absolent Die Cast Hood bättre här...