Absolent har mottagit en större strategisk order från Volkswagen Automatic Transmission i Dalian i nordöstra Kina. Ordern inkluderar komplett oljedim- och oljerökfilterutrustning avsedd att rena processluften i fabriken, som tillverkar delar till automatiska växellådor. ”Ordern bekräftar återigen Absolents förmåga att omhänderta stora komplexa projekt utomlands”, säger VD Tony Landh. Absolent har eget dotterbolag i Kina med en komplett organisation för dylika projekt. Utrustningen kommer att levereras och installeras under kvartal 2, 2015. Ordervärde anges inte på kundens begäran.