Asmart Ambient

Mäter luftkvaliteten i industrilokalen

I lokaler där processer genererar farliga utsläpp är det viktigt att människorna där känner sig trygga. Det är också viktigt att maskinerna får rätt omgivande

förutsättningar för att fungera optimalt. Asmart Ambient är enheten som håller koll på luftkvaliteten i lokalen utifrån en rad olika parametrar.

 

Olika typer av sensorer gör jobbet

Med hjälp av fem olika sensorer mäter Asmart Ambient:

 

Partikelutsläpp (PM)

Skadliga partiklar i luften kan både förkomma i fast form och vätskeform. Ju mindre storlek desto farligare är de. Kan orsaka allvarliga lungsjukdomar och astma.

 

VOC (Volatile Organic Compounds)

VOC, eller flyktiga organiska ämnen, är gaser som utsöndras från särskilda fasta eller flytande ämnen. Utgör samlingsnamn för en rad kemikalier som kan skapa både kort- och långsiktiga allvarliga hälsoeffekter som leverskador och cancer.

 

CO2

Koldioxid är en färglös och luktfri gas som är naturlig och harmlös i små mängder, men som i större mängder kan ge negativa hälsoeffekter som koncentrationssvårigheter och ökad hjärtfrekvens.

 

Relativ fuktighet

Anger mängden vattenånga i den omgivande luften. Viktigt att hålla på rätt nivå för att uppnå termisk komfort för människorna som jobbar i lokalen.

 

Temperatur

Olika typer av arbeten kräver olika temperaturer i den omgivande lokalen. En för kall lokal kan skapa stela och mindre följsamma fingrar. Är det i stället för varmt kan det leda till trötthet vilket ökar olycksrisken.

 

Absolent Dashboard och Cloud

Enheten kopplas till en Asmart Connect som sedan skickar iväg de insamlade värdena till Absolents säkra molnlagring. Data som sedan åskådliggörs i Asmart Dashboard.

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Vad kan Absolent göra för mig?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.