KUND

DIFA d.o.o, Škofja Loka, Slovenien. DIFA är ett pressgjuteri som tillverkar små och medelstora delar av Zink och Aluminium som mestadels säljs till fordonsindustrin.

PROBLEM/ÖNSKEMÅL

DIFA kontaktade Absolent 2007 eftersom de upplevde att de hade dålig luftkvalitet i fabriken. För att åtgärda detta hölls dörrar och fönster ständigt öppnas för att ventilera. Problemet var att draget som uppstod orsakade en låg inomhustemperatur under de kallare månaderna. Det resulterade i  en relativt hög sjukfrånvaro hos personalen på grund av förkylningar och sjukdomar. Under sommaren blev lokalen istället mycket varm och fuktigt, vilket också hade en negativ inverkan på de anställda. Ett annat problem var att lokalen var så förorenad att väggar, tak och armaturer var täckta med svart smuts.

LÖSNING

För att lösa problemen som personalen på DIFA upplevde utrustades samtliga maskiner i lokalen med huvar som specialdesignats av Absolents Slovenska distributör Kemol d.o.o. DIFA investerade också i filterenheter som levererades med Plug&Play och som var specialutformade för att klara av den här typen av pressgjuteri. 2007 installerades först två stycken ODR 3000 (dagens Asmoke40) som sedan kompletterades av 2 stycken Asmoke40 (tidigare ODR 3000) under 2014.

RESULTAT

Luftkvaliteten i fabriken förbättrades omedelbart efter installationen. Den första filterenheten renade luften i 2,5 år utan att de behövde servas. Den andra, som även den installerades under 2007, var i drift i sex år utan att service behövdes. De filterenheter som installerades under 2014 är än idag helt underhållsfria. Luftkvaliteten har drastiskt förbättrats på DIFA och sjukfrånvaron är idag lägre. Tack vare de rena, ljusa väggarna och taket reflekteras ljuset i lokalen bättre och arbetsmiljön har förbättrats.  Idag finns inga problem med sikt vilket haft en positiv effekt på noggrannheten vid  kontroll av färdiga varor.

– Vi har upplevt en signifikant skillnad sedan vår Absolentlösning installerades. Utan luftfiltrering brukade väggarna vara helt svarta av rök och smuts. Nu är lokalen ren och vi behöver inte längre spendera värdefull tid och resurser på rengöring. Filtreringsresultaten är häpnadsväckande! , säger Rado Stojakovic, underhållschef på DIFA.