KUND

Atlas Copco, Tierp, Sverige är en världsledande tillverkare av el- och tryckluftsverktyg för industrin. Här produceras över 2500 olika typer av verktyg.

PROBLEM/ÖNSKEMÅL

För att bli av med oljedimman i fabriken hade Atlas Copco i Tierp tidigare provat både centrifugalfilter och mekaniska filter, men upplevde flera problem. Filtren behövde ständigt vara i drift för att inte läcka olja. Resultatet blev att filtret snabbt sattes igen. Atlas Copco tvingades byta HEPA-filtren två gånger per år vilket snart blev en kostsam historia. Därför letade företaget efter en ny lösning. Företaget hade goda erfarenheter av Absolent från tidigare projekt och under 2015 togs första kontakten för att byta ut de befintliga filterenheterna på totalt 11 maskiner i produktionen. Det rörde sig då om slipmaskiner och svarvar som producerade måttliga mängder oljedimma. Atlas Copco presenterade en tydlig kravspecifikation för nyinstallationen där t.ex. förväntad återbetalningstid på investeringen, serviceintervall, ljudnivå och energibesparing m.m. fanns noga specificerat.

LÖSNING

Absolent presenterade en lösning med en tillhörande besparingsplan som resulterade i att Atlas Copco bytte ut sina gamla maskinmonterade filterenheter mot en centralfilterlösning från Absolent, Amist80TF.

RESULTAT

Besparingsplanen som Absolent utlovade har varit korrekt. Atlas Copco i Tierp sparar in 88 000 kWh varje år tack vare sin nya filterenhet och sedan starten 2015 har varken service eller filterbyten varit nödvändiga. Det innebär inte bara renare luft utan även sänkta energikostnader och sparade pengar i form av minskat underhåll och färre inköp av nya kassetter.

 

Underhållschef Joakim Forslund är nöjd med resultatet;
”Idag kallar vi vårt filter underhållsfritt!”

 

Personalen upplever också stor skillnad sedan installationen.
– Förut när vi hade ett filter på varje maskin så vibrerade det och förde oväsen. Nu är det tyst och skönt och vi slipper produktionsstopp för service av filtret, säger Annelie Järvi, maskinoperatör.

 

Verkstadschefen Kerstin Matiasson konstaterar att mätningar som gjorts efter installationen visar att ljudnivån har halverats.
– Att installera en filterenhet från Absolent har resulterat i att vi både sparar energi och skapar en bättre arbetsmiljö för vår personal. Två stora vinster! Vi vill gärna fortsätta samarbetet även i framtiden, konstaterar Kerstin.

Atlas Copco Case Story