Två Seniora Mekanikkonstruktörer till Nyutveckling

Har du erfarenhet av mekanikkonstruktion och vill vara med och bedriva produktutveckling och nyutveckling inom Absolentgruppen?