• Våra experter utför en professionell inspektion av dina filterenheter efter Absolents standard.
  • Vi anpassar våra servicebesök efter din specifika miljö och tidplan, vilket minskar risken för produktionsstörningar.
  • Endast originalreservdelar från Absolent används. Det innebär att ett servicebesök från oss inte påverkar garantin.
  • Service maximerar livslängden och funktionen på filterenhet och filterkassetter/patroner.
  • Vi utför servicen så att du slipper göra något, vilket sparar både tid och pengar.
  • På begäran har vi även möjlighet att mäta luftkvaliteten från och omkring maskinen. Resultaten kan användas som riktlinjer för externa kontrollmyndigheter.

Vårt Absolent team och våra distributörers serviceorganisationer är spridda över hela Europa, Asien och USA. Därför är vi alltid tillgängliga när du behöver oss. På kontaktsidan kan du hitta ditt närmaste serviceställe!