Pressgjutning är en process där smält metall som aluminium, zink eller magnesium med ett högt tryck pressas in i gjutformen. Under denna process bildas stora mängder oljedimma och oljerök med klibbiga partiklar av släppmedel och kolvkylningsolja.

Den första utmaningen är att fånga dimman som kommer ur maskinen. En rätt utformad huv och filterlösning är en förutsättning för att skapa en bra arbetsmiljö.

Oljeröken bildas när släppvätskan sprutas in i gjutformen. Den innehåller olika mineraloljor, grafit, petroleum och naturliga vaxer etc. En annan orsak till att oljerök bildas är när kolvsmörjningen appliceras. Den här typen av oljerök är för svår för de flesta filterenheter att hantera. Det är inte ovanligt att en medelstor pressgjutmaskin släpper ut över 1000 kg klibbiga, smutsiga partiklar varje år. Tänk vad all den smutsiga luften gör med ditt företag och dina anställda! Absolents långa erfarenhet av att designa huvar som fångar luften effektivt minskar också storleken på filterenheten. Om det behövs värme på andra håll i din anläggning, kan du använda frånluften. På så sätt sparar du både på energi och din hälsa!

Perfekta filterenheter för pressgjutning

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Vad kan Absolent göra för mig?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.