Absolent AB Sverige/Norden

Philip Landh

Försäljningschef Norden & Centralaeuropa

philip.landh@absolent.se

+46 708 78 71 38

Norden

Andreas Wik

Säljledare

andreas.wik@absolent.se

+46 705 78 78 62

Sverige & Norge

Mats Larsson

Account Manager

mats.larsson@absolent.se

+46 708 78 77 26

Län: Halland, Västra Götaland, Värmland & Örebro

Michael Sandqvist

Account Manager

michael.sandqvist
@absolent.se


+46 702 28 43 76

Län: Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge & Skåne

Carl Johan Näsmark

Account Manager

carl.nasmark@absolent.se
+46 739 10 17 33

Län: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västnorrland, Jämtland, Västerbotten & Norrbotten

Europa

Olivier Jacques

President Europa

olivier.jacques
@absolent.fr

+33 785 548 495

Tyskland, Österrike och Nederländerna

Europa

Nicklas Jonsson

Product Specialist & Application

nicklas.jonsson
@absolent.se

+46 708 78 77 17

Norden och Centraleuropa

Philip Landh

Area Sales Manager

philip.landh@absolent.se
+46 708 78 71 38

Frankrike och Schweiz

Julien Deprost

Area Sales Manager

julien.deprost@absolent.se
+33 607 224 242