Är det då så farligt?  I forskning och media finns en hel del information om luftburen förorening och hur den påverkar oss i vår utomhusmiljö. Men är det inte konstigt att det i vissa städer är en självklarhet för invånarna att bära andningsskydd trots att luftföroreningarna endast uppgår till en tredjedel av vad som är tillåtet i en svensk verkstad? Eller att det i svenska storstäder är förbjudet att köra med dubbdäck på gatorna för att klara ett gränsvärde på 20 mikrogram. Oljedimman som bildas i industriella processer som svarvning och fräsning med emulsion och olja innehåller partiklar i samma storleksklass. Vi tillbringar ju trots allt en mycket stor del av vår vakna tid på jobbet. Som tur är finns många företag som satsar hårt på arbetsmiljö och hälsa. Företag som bryr sig – precis som vi.

Visste du att oljedimma och oljerök..?

 • Är små som bakterier och virus
 • Innehåller små metallpartiklar som kan orsaka luftvägsproblem
 • Innehåller ämnen som kan orsaka astma
 • Kan påverka lungfunktionen
 • Kan orsaka hudproblem som oljeacne och eksem
 • Kan ökar halkrisken i lokalen

Eller att stoft/damm..?

 • Innehåller partiklar som kan orsaka luftvägssjukdomar, cancer och hjärt- kärlsjukdomar
 • Innehåller både stora partiklar som fastnar i flimmerhåren i näsan
 • Och lite mindre partiklar som sätter sig i de övre luftvägarna där de kan orsaka astma, lunginflammation och bronkit

Att befinna sig i en arbetsmiljö där dessa luftföroreningar finns kan leda till många obehagliga konsekvenser. Ett effektivt filtreringssystem från Absolent gör att du och din personal minimerar risken för luftrelaterade obehag och sjukdomar. Våra filterenheter garanterar en avskiljningsgrad på 99.97 %. Det innebär att du alltid kan lita på att luften som kommer ut från filtret är ren och säker att andas in.

 

 • Friskare medarbetare
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Bättre trivsel på jobbet
 • Ökad produktivitet

 

Miljömål

Absolents verksamhet syftar till:

 • En successivt bättre global miljö.
 • Utveckling och tillverkning av produkter med minsta rimliga negativa påverkan av miljön.
 • Att minst följa lagstiftning och uppfylla myndighetskrav.

Hela Absolents verksamhet syftar till att förbättra vår miljö. Vi kan med gott samvete säga att ju mer framgångsrika vi är, desto större tjänst gör vi för miljön. Våra filterenheter renar luften för tusentals verkstadsanställda världen över. Tack vare våra filterenheter tas den annars så skadliga oljedimman eller dammet från bearbetningsmaskinerna om hand. Förorenad luft som annars hade hamnat såväl i den anställdes lungor men slutligen även läckt ut till omgivande atmosfär.

Den uppsamlade oljan kan dessutom återvinnas. Under ett års drift (24 h, 46 veckor) kan ett oljerökfilter typ Asmoke40 avskilja så mycket som 3 ton olja. Här är det både avsevärda miljövinster att göra samt stora pengar att spara in.

Hos många av våra kunder reduceras energiåtgången genom att den uppvärmda eller kylda inomhusluften inte behöver släppas ut, utan kan återcirkuleras i lokalen. Det är inte ovanligt att kunder kan minska sitt friskluftsintag med upp till 40% om processluften renas vid källan. Något som sparar enorma summor varje år i energi.

I vår egen tillverkning och distribution strävar vi efter minsta rimliga negativa miljöpåverkan. Vi är certifierade enl. ISO14001 och bedriver därvidlag ett systematiskt miljöarbete. Både för den allmänna miljön och för medarbetarnas arbetsmiljö. Vi deltar också aktivt i våra huvudleverantörers miljöarbete.

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


  Vad kan Absolent göra för mig?

  Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.