Vad vi gör?

Absolent renar förorenad industriluft vid källan. Typiska källor är olika bearbetningsmaskiner eller pressgjutmaskiner som genererar oljedimma, oljerök eller stoft. Med över 30 år i branschen erbjuder vi den högsta kvalitet och gedigen kunskap i alla delar av vår organisation.

Våra kunder

Majoriteten av våra kunder är aktiva inom den metall-bearbetande industrin. De inkluderar ledande företag som Alcoa, Bosch, Volkswagen, Volvo. men även många mindre företag. Genom ett välbyggt distributörsnätverk är vi representerade i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

Vision och ägarstruktur

Vår vision är – En värld där ingen skadas av luftföroreningar på jobbet. Bolaget ägs av Absolent Air Care Group AB som är noterat på Nasdaq Stockholm First North.

Våra kärnvärden:

 • Ethical
 • Caring
 • Dedicated
 • Driven

Vår kvalitetspolicy

Absolent AB:s kvalitetsarbete präglas av: 

 • Att möta kundernas förväntningar på produkter, processer och personal som ett premiumvarumärke.  
 • Att ständiga förbättringar är en del av vår vardag där samtliga medarbetare är aktivt engagerade samt deltar i att förbättra vårt kvalitetsarbete och ledningssystem.  
 • Att uppfylla kunders och andra krav som ledningen beslutat om.

Vår miljöpolicy

Absolent AB:s verksamhet syftar till: 

 • En successivt bättre global miljö genom våra produkters prestanda vilka förbättrar våra kunders processutsläpp till luft.  
 • Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion, hanterar kemikalier och avfall på rätt sätt. 
 • Vår verksamhet sker efter tillämpliga krav, att följa lagstiftning, uppfylla myndighetskrav och andra krav som ledning beslutat om. 
 • Att förebygga förorening och ständigt förbättra vårt miljöarbete och ledningssystem. 

 

Vår arbetsmiljöpolicy

 • Absolent AB ska haensäker och hälsosamarbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.
 • Vårt grundkrav är att tillämpliga krav uppfyllsochvi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap inom arbetsmiljöområdet.Vi åtar oss att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker.
 • Tillsammansutvecklar vi vår arbetsmiljö genomständigaförbättringar samt uppmuntrar till att incidenter, faror, risker och möjligheterrapporteras och hanteras. 

Läs om Absolent Air Care Group’s Code of Conduct.

 

Certifierade

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Certifieringen omfattar konstruktion, utveckling, tillverkning och försäljning av luftreningsutrustning.

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


  Vad kan Absolent göra för mig?

  Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.