På Absolent värnar vi om miljön, såväl inuti som utanför fabrikslokalen. Det gör vi genom att ta hand om den skadliga oljedimman och det damm som bildas kring bearbetningsmaskiner i en verkstad. Den uppsamlade oljan kan dessutom återanvändas och den varma luften från bearbetningsmaskinen kanske kan användas för att värma upp lokalen. Möjligheterna är många för att spara miljö, energi och pengar!

Idag filtrerar vi 56 miljoner kubikmeter luft per timma. Det innebär att vi blåser upp 93 Globen…i timman.

Vår EcoDrive sparar upp till 40% av energi

Ett filter till ett par slipmaskiner kan pumpa tillbaka 1 ton olja/år

När luften blir renare behöver man inte byta luften i lokalen lika ofta.

Har du problem med oljedimma och/eller oljerök?

Upplever du…

 • Försämrad inomhusluft
 • Att olja kommer in i allmänventilationen och orsakar sämre funktion och högre energiförbrukning
 • Smutsiga maskiner och utrustning
 • Smutsig och orepresentativ miljö för kunder på besök
 • Att känslig elektronik påverkas och förstörs
 • Att takpappen löser upp sig

Känner du igen dig? Då kan det vara oljedimma eller oljerök som ställer till det!

Eller är det snarare damm/stoft som är ditt bekymmer?

 • Är det smutsigt och dammigt i lokalen?
 • Dammet kan bära med sig tungmetaller och organiska miljögifter som påverkar både mark och vatten.

Absolent löser även det problemet! Fråga oss, vi hjälper så gärna till!

Miljömål

Absolents verksamhet syftar till:

 • En successivt bättre global miljö.
 • Utveckling och tillverkning av produkter med minsta rimliga negativa påverkan av miljön.
 • Att minst följa lagstiftning och uppfylla myndighetskrav.

Hela Absolents verksamhet syftar till att förbättra vår miljö. Vi kan med gott samvete säga att ju mer framgångsrika vi är, desto större tjänst gör vi för miljön. Våra filterenheter renar luften för tusentals verkstadsanställda världen över. Tack vare våra filterenheter tas den annars så skadliga oljedimman eller dammet från bearbetningsmaskinerna om hand. Förorenad luft som annars hade hamnat såväl i den anställdes lungor men slutligen även läckt ut till omgivande atmosfär.

Den uppsamlade oljan kan dessutom återvinnas. Under ett års drift (24 h, 46 veckor) kan ett oljerökfilter typ Asmoke40 avskilja så mycket som 3 ton olja. Här är det både avsevärda miljövinster att göra samt stora pengar att spara in.

Hos många av våra kunder reduceras energiåtgången genom att den uppvärmda eller kylda inomhusluften inte behöver släppas ut, utan kan återcirkuleras i lokalen. Det är inte ovanligt att kunder kan minska sitt friskluftsintag med upp till 40% om processluften renas vid källan. Något som sparar enorma summor varje år i energi.

I vår egen tillverkning och distribution strävar vi efter minsta rimliga negativa miljöpåverkan. Vi är certifierade enl. ISO14001 och bedriver därvidlag ett systematiskt miljöarbete. Både för den allmänna miljön och för medarbetarnas arbetsmiljö. Vi deltar också aktivt i våra huvudleverantörers miljöarbete.

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


  Vad kan Absolent göra för mig?

  Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.