Så här jobbar vi

  • Vi börjar med att utföra en grundlig, omfattande projektanalys där vi tar reda på problem, behov och förutsättningar.
  • Vi mäter luftkvaliteten, studerar maskiner och undersöker villkoren för anläggningen.
  • Baserat på en noggrann analys av resultatet, ger vi råd och föreslår åtgärder, som är skräddarsydda för varje enskilt fall.
  • Vi garanterar högsta tänkbara leveransprecision.
  • Om så önskas kan vi hjälpa dig att installera utrustningen så att du kommer kunna börja använda den så snart som möjligt.
  • Vi hjälper dig också med att projektera din anläggning, var filterenheter ska placeras samt hur kanalerna ska utformas så att de smälter väl i den befintliga miljön.
  • Vi kan också ta fullt ansvar för huvar och olika typer av utsug.
  • Om förutsättningarna skulle ändras, kommer vi att hjälpa dig att räkna ut hur du anpassar vår lösning så att allt fortfarande fungerar som det ska.
  • Vi erbjuder serviceavtal som förlänger livslängden på dina filter.