Oljedimfilter

Varför behövs oljedimfilter?

  • Oljedimma kan vara cancerframkallande vid inandning
  • Oljedimma orsakar hala golv och samlar damm på maskiner och väggar.
  • Kraven från myndigheterna blir allt Det är viktigt att investera i utrustning som klarar framtidens krav.
  • Oljerdimma ger beläggning i ventilationskanaler som kan förorsaka brand.
  • Oljedimma ger beläggning i värmeväxlare som försämrar verkningsgraden på värmeåtervinningen.

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Vad kan Absolent göra för mig?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.