Varför behövs oljerökfilter?

  • Oljerök kan förorsaka lungsjukdomar vid inandning
  • Oljerök orsakar halkiga golv och samlar damm på maskiner och väggar.
  • Oljerök ger beläggning i ventilationskanaler som kan förorsaka brand.
  • Oljerök ger beläggning i värmeväxlare som försämrar verkningsgraden på värmeåtervinningen.
  • Oljan som dräneras ur filterkassetten kan återanvändas.

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Vad kan Absolent göra för mig?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.