Oljedimma

Oljedimma består av luftburna små oljedroppar. Storleken på dessa varierar allt från 1 – 10 µm. Det innebär att de är i samma storlek som bakterier. Oljedimman bildas normalt i processer där olja eller oljebaserat kylmedel används för smörjning eller spånavskiljning och det vanligaste och mest effektiva sättet att fånga oljedimma är att suga den förorenade luften så nära källan som möjligt. Här kan du läsa mer om oljedimma och hur vår filterenhet fungerar.

Oljerök

Oljerök, liksom oljedimma, består av luftburna oljedroppar. Skillnaden är att dessa partiklar är mindre än oljedimpartiklarna och de förekommer i större mängder. Storleken på oljerökpartiklar varierar från 0,1 – 1 µm. Gränsvärdet för hur mycket oljerök som är tillåtet i en verkstad är normalt detsamma som för oljedimma.

Här kan du läsa mer om oljerök och hur vi kan hjälpa till att genomföra mätningar och hitta lösningar som passar din produktion.

Stoft

Stoft bildas i en rad olika verksamheter där torra material bearbetas. Till exempel vid svetsning, laser- och plasmaskärning, torrslipning, blästring eller lackering. Stoft är luftburna partiklar upp till 100 µm, d.v.s. en tiondels millimeter. Även större partiklar som inte är luftburna kan räknas hit.

Här berättar vi mer om stoft och hur ett Absolentfilter hanterar stoft med filterpatroner.