På Absolent vet vi att vår filterutrustning är en viktig del i att få ren luft i produktionen. Men för att det ska bli en riktigt bra och energisnål lösning behöver vi få kontroll på ett par saker till runt omkring filterenheten:

  • Hur mycket luft behövs?
  • Hur hög är föroreningen från processen i luften?
  • Vilken typ av förorening är det? Oljedimma, oljerök eller damm?
  • Hur kan vi fånga in processluften på bästa sätt? Behöver vi en huv eller annat typ av utsug?
  • Vad skulle du vilja göra med den oljan som vi filtrerat ut ur luften?
  • Vad skulle du vilja göra med den uppvärmda processluften?

Vårt mål är att kunden ska få den funktion som eftersträvats och därigenom lägga grunden för god arbetsmiljö vad gäller luftens kvalitet. Det bästa av allt är att allt det här ingår när du köper en filterutrustning från Absolent.