KUND

Audi, Ungern. Under de senaste tio åren har Audi ökat sin produktion i Ungern betydligt och fördubblat sin ursprungliga produktionskapacitet. Idag är de en av Ungerns mest betydande utländska direktinvesterare och exportörer, och fabriken är den största personbilsmotorsfabriken i världen. Omkring 9000 motorer för hela Volkswagen-gruppen tillverkas varje dag och några av Audis bilmodeller monteras också här.

PROBLEM/ÖNSKEMÅL

Maskinerna i fabriken var utrustade med olika filtermodeller och tekniker, vilket gav olika kvalitet på den filtrerade luften som inte återanvändes. 1000000 m3/h processluft från filtren släpptes ut ur lokalerna genom taket. Den inkonsekventa luftkvaliteten i kombination med en allmänventilation som arbetade på maxkapacitet resulterade i höga energikostnader, förfallna byggnader och oljiga hustak. De främsta orsakerna till att Audi valde Absolent var energibesparingar, låga underhållskostnader och renare luft. Volkswagen Corporation har ett globalt program för att minska energiförbrukningen i sina fabriker med 20% till och med år 2020 och välfiltrerad processluft är en viktig del i detta.

LÖSNING

De flesta av filtren som installerades i fabriken arbetar med minimalsmörjning (MQL), som är en av de senaste smörjteknikerna inom metallbearbetning. Tekniken skapar speciella krav på processluftfiltrering på grund av mycket små partikelstorlekar. Asmoke-serien från Absolent är utformad för att hantera problemet.

I det här fallet blev vår lösning den bäst lämpade tack vare våra tre garantier:
1) Filter utrustade med HEPA H13-kassetter för perfekt luftkvalitet i kombination med

2) minst ett års underhållsfri drift och

3) stabilt luftutsug under hela driftstiden.

Utöver filter för minimalsmörjing har Audi även installerat filter från Adustserien för torrfiltrering samt filter från Amist-serien för ”lätta” applikationer som tvättmaskiner.

RESULTAT

Tillsammans med vår ungerska distributör Pure Air har Absolent installerat 27 olika typer av filter. Såväl stora, centrala som små, enskilda
under de senaste tre åren. Audi är vädligt nöjda med resultaten då underhållskostnaderna är mycket låga. Första gången en filterkassett behövde bytas ut var det i en Amist10C som varit igång i mer än 12 700 timmar! Idag återförs en del av luften som filtreras genom HEPA H13-filtren till lokalerna. Filterkapaciteten säkerställer konstant utsug från maskinerna, vilket innebär att det inte finns någon läckage av smutsig luft!

Audi Ungern