Kund

Lucchini Sweden AB, Surahammar. Lucchini har sedan 1866, som enda företag i Skandinavien, tillverkat hjul, axlar och hjulpar för spårbundna fordon och är idag marknadsledande i Norden.

Problem/Lösning

Lucchini kontaktade Absolent under 2010 angående de problem man upplevde med damm och rök från fyra karusellsvarvar i fabriken. Det var framförallt vid svarvning av tåghjul som kol frigjordes från processen och problem uppstod. Som alltid när Absolent ska lösa en uppgift, utfördes en noggrann projektering för att kunna rekommendera rätt filterenhet och luftmängd för uppgiften. Bland annat kontrollerades partikelhalten från maskinerna som förorsakade det stora dammproblemet i lokalen. Trots att man städade ofta dröjde det sällan mer än en dag innan det återigen lagt sig ett dammlager på färdiga produkter och bearbetningsmaskiner. Det såg helt enkelt alltid smutsigt ut i lokalen. y.

Lösning

Eftersom det visade sig vara svårt att kapsla in maskinerna gjordes, under 2011, försök med att använda luftridåer för att förhindra föroreningen från att spridas i lokalen. Vid försöken konstaterades att det optimala utsuget från varje maskin var 4000 m³/h. År 2012 installerades två Adust15, utrustade med EcoDrive för en energisnål drift, till de fyra karusellsvarvarna.

Resultat

Man kan idag konstatera att partikelhalten reducerats till 0,1 mg/m3. Det är en reduktion på 81.3% vilket Lucchini är mycket nöjda med. All processluft kan nu återföras till lokalen och personalen upp-
lever en kraftigt förbättrad arbetsmiljö. Idag återstår minimalt med damm på färdiga produkter och maskiner. Äntligen syns det när man har städat och framförallt förblir lokalen ren och fin. Lucchini var så nöjda med resultatet efter installationen av de nya filtren att det till och med uppmärksammades av koncernledningen i Italien.

”Alla upplever en stor skillnad!”

– Vi är glada för att vi valde att installera nya filter då resultatet varit långt över förväntan. Vi trodde aldrig att stoftet skulle kunna reduceras med så pass mycket som 81 procent! Alla på företaget upplever en stor skillnad, menar Alexander Dzogas, verkstadschef på Lucchini Sweden AB.