KUND

Jaguar Land Rovers motorfabrik i Storbritannien. Företaget är världsledande inom fordonsindustrin.

PROBLEM/ÖNSKEMÅL

Jaguar Land Rover behövde installera ett omfattande centralt filtersystem när de skulle bygga sin nya motorfabrik i Wolverhampton. Syftet var att avlägsna den oljedimma, oljerök och stoft som annars skulle komma att bildas i den 100,000m² stora anläggningen.

LÖSNING

Eftersom anläggningen skulle byggas i Storbritannien vände sig Jaguar Land Rover till Absolents brittiska distributör och systerbolag Filtermist. De konstruerade och beställde en omfattande centraliserad filterlösning för att avlägsna oljedimman som alstras under motortillverkningsprocessen. Installlationen bestod av 24 Absolent Asmoke80T filtrerenheter och fyra Adust5 filterenheter samt över 2,5 kilometer rördragning.  Asmoke80T enheterna har en stor individuell kapacitet och passade därför perfekt för denna krävande applikation och stora yta.

RESULTAT

Jaguar Land Rovers motorfabrik öppnades 2014 och filterenheterna är nu i daglig drift. Idag är luften i fabriken ren och säker för de anställda att andas tack vare Absolent.

Jaguar Land Rover