Med denna nya produkt kan fastighets-, produktions- samt underhållsansvariga hålla koll på filterprestanda, samköra data mot annan utrustning och samtidigt planera underhåll när det passar produktionen. Tack vare sin smarta kommunikation via radio / GSM behövs ingen integration med företagets befintliga IT-infrastruktur eller WIFI-nätverk. Asmart systemet kommer helt klart ta fram det bästa ur Absolents filterenheter och förenkla rening av luft i verkstäder över hela världen.

 

Att använda IoT i vår luftreningsutrustning sätter en ny gräns för oss som global leverantör av luftfiltrering och ren luft. Precis som vi kan erbjuda den bästa lösningen på marknaden när det gäller luftfiltrering, känns det tillfredsställande att kunna sätta nivån för en pålitlig och säker uppkoppling för prestandaövervakning”, säger Axel Berntsson, VD för Absolent AB.

 

Hur Asmart fungerar

Med Asmart-systemet erbjuds kunden möjlighet att övervaka status för både nyligen installerade och äldre Absolents filterenheter. Data för filterstatus samlas in och skickas till en säker molntjänst, där de enkelt kan övervakas på en dator eller en mobil via en specialutvecklad online portal.

Asmart är uppbyggd av tre huvuddelar; Asmart Sense, Asmart Connect och Asmart Gateway, där var och en av dem utgör viktiga komponenter i ett kommunikationsnätverk.

 

Asmart Sense

Asmart Sense är direkt sammankopplad med Absolents filterenhet och övervakar de aktuella och individuella tryckfallen på upp till fem filtersteg.

 

Asmart Gateway

Asmart Gateway ser till att data som samlats in från filterenheterna laddas upp på ett säkert och pålitligt sätt till Absolents IoT molntjänst. Asmart Gateway är ansluten till ett GSM/LTE-nätverk via ett SIM-kort. Det innebär att ingen integration med företagets befintliga IT-infrastruktur eller WIFI-nätverk behövs.

 

Asmart Connect

Verkligheten ute i fabriksbyggnader bjuder ibland på långa avstånd eller väggar som försvagar eller blockerar radiosignaler. I sådana fall är Asmart Connect lösningen för att både förstärka och förbättra signalen från en eller flera Asmart Sense-enheter till Asmart Gateway.

 

Marknadslansering

Asmart kommer att finnas tillgänglig i delar av den europeiska marknaden från och med december 2021. Utrullningen av produkten kommer därefter att ske i flera steg. Observera att funktionalitet och specifikationer på Asmart kan variera från ett land till ett annat och kan ändras utan föregående meddelande.

 

Vill du veta mer om hur Asmart och resten av Absolent-produkterna kan bidra till att förbättra luftkvaliteten i din verkstad? Kontakta Absolent idag!