Vad är oljedimma?

Oljedimma består av luftburna små oljedroppar. Storleken på dessa varierar allt från 1 – 10 µm. Det innebär att de är i samma storlek som bakterier. Oljedimma bildas normalt i processer där olja eller oljebaserat kylmedel används för smörjning eller spånavskiljning, till exempel under svarvning, fräsning, slipning och borrning.  Du kan också stöta på oljedimma i plastindustrin, gummi- och textilindustrin, i stål och valsverk och i samband med härdning (induktion). Mängden oljedimma i luften mäts i mg / m³. Olika länder har olika gränsvärden för vad som är tillåtet i en verkstad. Vi på Absolent och våra distributörer hjälper gärna till med mätningar och att utforma en lösning som passar din arbetsplats perfekt. Läs mer om det här.

Hur hanteras oljedimma?

Det vanligaste och mest effektiva sättet att fånga oljedimma är att suga den förorenade luften så nära källan som möjligt. Ju mer sluten och lufttät processen är, desto mindre  luftmängd och energi krävs. Om en filterenhet från Absolent har installerats kommer den att effektivt suga luft från processens inkapsling och skydda operatören och miljön från föroreningar. Om maskinen är delvis öppen, kan Absolent eller någon av våra distributörer hjälpa dig med tillbehör, huvar eller inkapslingar som gör  infångandet av den förorenade luften både smidigt och energieffektivt.

Absolent har lösningen!

En filterenhet från Absolent innehåller flera filterkassetter. Filterkassetterna består av vårt noggrant utvalda filtermaterial, alltid mixat och matchat efter kundens behov. Det är det som gör våra produkter så speciella. Vi vet att på samma sätt som en cykel och en lastbil båda är fordon trots att de är olika, funkar inte samma filterenhet för alla behov. I stället har vi en filterenhet för att passa varje process. Beroende på hur tungt förorenad luften är – väljer vi mellan lastbilen eller cykeln – eller något däremellan.

Hur funkar det?

Luft som förorenats av oljedimma och / eller oljerök passerar in i den nedre delen av filterenheten där filtreringen börjar. De stora, tunga partiklar som inte kan följa med luftströmmen samlas i  den undre sektionen och pumpas ut ur filterenheten. Oljan kan sedan återanvändas i maskinen eller samlas upp i ett kärl. Den återstående föroreningar passerar genom den första filterkassetten där oljepartiklar fångas upp och dräneras därefter nedåt, bort från kassetten. Det är vad vi kallar “Catch and Release” -principen. Naturligtvis sker det medan maskinen är igång. Filterenheten är konstruerad för drift 24/7 så inga driftstopp behövs när det är dags att tömma eller rengöra kassetterna. Det innebär att du kan fokusera helt på din tillverkning. Beroende på vilken filterenhet du har fortsätter luften ibland vidare genom ännu en filterkassetter där de flesta av de återstående partiklarna filtreras bort. Filtreringsprocessen avslutas alltid med ett HEPA-filter klass H13, som ser till att luften är 99,97% fri från skadliga partiklar större än eller lika med 0,3 mikrometer. Vad som händer med luften efter filtreringsprocessen beror på lokala föreskrifter. Den kan antingen återföras direkt till lokalen eller ledas via en värmeväxlare innan den returneras tillbaka in i verkstaden. Varför slösa bort uppvärmd luft som kan användas? För mer information om hur Absolent kan hjälpa dig att spara energi, klicka här.

Vad är oljerök?

Oljerök, liksom oljedimma, består av luftburna oljedroppar. Skillnaden är att dessa partiklar är mindre än oljedimpartiklarna och de förekommer i större mängder. Storleken på oljerökpartiklar varierar från 0,1 – 1 µm. Oljerök kan ibland ha en blåaktig färg som uppstår när maskinerna arbetar i höga hastigheter och / eller använder höga kylvätsketryck. Det kan också förekomma under minimalsmörjning (MQL) eller under varma tillverkningsprocesser såsom gjutning, varm/kallformning och härdning. Oljerök kan också förekomma inom andra branscher såsom livsmedelsindustrin, gummi- och plastprocesser och inom textilindustrin. På samma sätt som oljedimma, mäts oljerök i mg/m³. Det är inte orealistiskt att en maskin i en verkstad släpper ut 6 fat olja i luften varje år. Gränsvärdet för hur mycket oljerök som är tillåtet i en verkstad är normalt detsamma som för oljedimma. Vi hjälper gärna till med att genomföra mätningar och hitta lösningar som passar din produktion. Läs mer om detta här.

Hur hanteras oljerök?

Det vanligaste och mest effektiva sättet att fånga oljerök är att suga den förorenade luften så nära källan som möjligt. Ju mer sluten och lufttät processen är, desto mindre  luftmängd och energi krävs. Om en filterenhet från Absolent har installerats kommer den att effektivt suga luft från inkapslingen och skydda operatören och miljön från föroreningar.Om maskinen är delvis öppen, kan Absolent eller någon av våra distributörer hjälpa dig med tillbehör, huvar eller inkapslingar som gör  infångandet av den förorenade luften både smidigt och energieffektivt.

Absolent har lösningen!

En filterenhet från Absolent innehåller flera filterkassetter. Filterkassetterna består av vårt noggrant utvalda filtermaterial, alltid mixat och matchat efter kundens behov. Det är det som gör våra produkter så speciella. Vi vet att på samma sätt som en cykel och en lastbil båda är fordon trots att de är olika, funkar inte samma filterenhet för alla behov.  I stället har vi en filterenhet för att passa varje process. Beroende på hur tungt förorenad luften är – väljer vi mellan lastbilen eller cykeln – eller något däremellan.

 

Hur funkar det?

Luft som förorenats av oljedimma och / eller oljerök passerar in i den nedre delen av filterenheten där filtreringen börjar. De stora, tunga partiklar som inte kan följa med luftströmmen samlas i  den undre sektionen och pumpas ut ur filterenheten. Oljan kan sedan återanvändas i maskinen eller samlas upp i ett kärl. Den återstående föroreningar passerar genom den första filterkassetten där oljepartiklar fångas upp och dräneras därefter nedåt, bort från kassetten. Det är vad vi kallar “Catch and Release” -principen. Naturligtvis sker det medan maskinen är igång. Filterenheten är konstruerad för drift 24/7 så inga driftstopp behövs när det är dags att tömma eller rengöra kassetterna. Det innebär att du kan fokusera helt på din tillverkning. Beroende på vilken filterenhet du har fortsätter luften ibland vidare genom ännu en filterkassetter där de flesta av de återstående partiklarna filtreras bort. Filtreringsprocessen avslutas alltid med ett HEPA-filter klass H13, som ser till att luften är 99,97% fri från skadliga partiklar större än eller lika med 0,3 mikrometer. Vad som händer med luften efter filteringsprocessen beror på lokala föreskrifter. Den kan antingen återföras direkt till lokalen eller ledas via en värmeväxlare innan den returneras tillbaka in i verkstaden. Varför slösa bort uppvärmd luft som kan användas? För mer information om hur Absolent kan hjälpa dig att spara energi, klicka här.

Vad är stoft?

Stoft bildas i en rad olika verksamheter där torra material bearbetas. Till exempel vid svetsning, laser- och plasmaskärning, torrslipning, blästring eller lackering. Stoft är luftburna partiklar upp till 100 µm, d.v.s. en tiondels millimeter. Även större partiklar som inte är luftburna kan räknas hit.

Hur hanteras det?

När vi projekterar en stoftfilteranläggning är det många delar vi måste ta reda på. Vilket luftflöde behövs? Vilken stofthalt har man? Är det explosivt? Etc. Mest energisnål och effektiv blir anläggningen om processen är inkapslad eller avskärmad. Även här hjälper vi på Absolent gärna till.

Absolent har lösningen!

Ett Absolentfilter byggt för att hantera stoft består av flera filterpatroner och bygger på den senaste och effektivaste filtertekniken i alla avseenden. Det är ett kompakt, tryckluftsrensat filter som  passar utmärkt vid installationer med kontinuerlig drift.

Hur funkar det?

Själva filtreringen då, hur går den till? Partiklarna kommer med luften in i filterenheten. Här faller de tyngsta partiklarna direkt ned i stoftbehållaren. Övriga partiklar följer med luften och fastnar utanpå de patroner vi har placerat hängande i våra stoftfilter. Stoftkakan i sig blir även den ett filter. Här är det viktigt att partiklarna inte tränger in i filtermaterialet. När stoftkakan blivit tillräckligt tjock känner vår automatiska tryckövervakning av detta och en tryckluftsstöt går inifrån och ut genom patronen. Stoftet faller nedåt mot stoftbehållaren med luftflödet. Det är detta som vi kallar för äkta down-flow. Därefter ventileras luften ut i lokalen eller utomhus. Eftersom det ofta rör sig om relativt stora luftflöden är det vanligt att leda luften via en värmeväxlare innan den leds ut för att på så sätt minska energiförbrukningen. Patronerna kan oftast tvättas innan de måste bytas ut.