Varför behövs stoftfilter?

  • Damm/stoft är farligt att inandas och kan ge upphov till olika sorters lungsjukdomar och i värsta fall cancer.
  • Damm/stoft samlar sig på väggar och maskiner.
  • Damm/stoft kan orsaka skada i datorer och annan elektronisk utrustning.
  • För stora halter av damm innebär explosionsrisk

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Vad kan Absolent göra för mig?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.