Den nya förpackningen för A10-modellen är 40 kg lättare än sin föregångare. Denna förändring bidrar inte bara till att minska koldioxidutsläppen vid transport, utan förenklar även logistiken för transport och leverans.

 

Designen har även uppdaterats för att förbättra användarupplevelsen. Förpackningen är nu enklare att packa upp och återvinna på grund av att materialet numera består av kartong. Det här medför att användarna inte behöver separera metall från trä vilket tar bort tidigare utmaningar där användarna behövde lägga tid på att separera olika material. Att endast återvinna kartong blir därför både enklare och mer effektivt.

 

Genom att integrera dessa hållbara metoder strävar Absolent efter att bidra till de bredare miljövänliga initiativen inom branschen. Att ta hänsyn till miljön i sin produktdesign visar på ett proaktivt förhållningssätt till hållbarhet, vilket också sporrar andra företag till att göra likadant.