Asmoke40

Asmoke40 från Absolent är en av marknadens effektivaste filtreringsutrustningar för oljedimma och oljerök. Samtidigt har den extremt långa serviceintervall, 1-6 års drift utan filterbyte, vilket betyder en mycket låg livscykelkostnad.
Absolents oljerökfilter Asmoke40 klarar de tuffaste applikationerna med luftflöden upp till 4000 m³/h.

17 OLJEFAT

Slut på hala golv och farlig rök. Endast 3 teskedar återstår. Och ren luft!

ALLTID REN LUFT

Ett HEPA H13 filter garanterar att luften alltid är ren. Bara det bästa är gott nog!

8760 DRIFTSTIMMAR

Våra unika filtersteg fångar all förorening så att vi kan garantera 1 helt år av underhållsfri drift.

Asmoke40

Lång livslängd och hög avskiljningsgrad

Tack vare sin design och generösa filteryta på hela 105.9 m² (standard) eller 117.9 m²(special) kan Absolents filterenhet erbjuda en lång livslängd kombinerat med en konstant hög avskiljningsgrad. Redan efter det andra, självdränerande Absolent filtret, ligger partikelbelastningen i de flesta fall under 1.0 mg/m³.
Absolents A.smoke40 är även utrustad med ett tredje filtersteg, ett så kallat HEPA filter, vilket garanterar en konstant hög avskiljningsgrad. Tack vare dessa tre steg kan den filtrerade luften i de flesta fall återföras till lokalen. Detta innebär mindre energiförluster och en mer balanserad ventilation i lokalerna.

Design

Asmoke40 innehåller standardmässigt en elektronisk manometer, som enkelt visar filterenhetens drifttid och status på filterkassetterna. Filterenheten har en stor servicedörrar, som garanterar säkerhet och servicevänlighet. En pump och tillhörande styrutrustning finns inbyggd i filterenheten, vilket gör det den klar för drift – allt som återstår är att att elansluta och koppla till ventilationskanalerna. Det är vad vi kallar ”plug and play”.

Funktion

Filtreringen av oljedimman eller oljeröken sker i tre steg. Processluften passerar först genom en självdränerande Absolent filterkassett, där större delen av oljepartiklarna avskiljs. När filtret är mättat droppar oljan ner i returoljetanken. Luften passerar vidare genom ytterligare ett Absolent filter, där de resterande större partiklarna filtreras bort. Det tredje filtersteget utgörs av ett HEPA-filter, som har en garanterad och konstant avskiljningsgrad på 99,97 % vid en partikelstorlek av 0,3 µm. Absolents Asmoke-filter kan köras kontinuerligt utan onödiga driftsstopp, då filterkassetterna är självdränerande.. Returoljan samlas i bottentråget för återvinning.

Teknisk infoMetricImperial
Höjd3530 mm139.0 in
Bredd1112 mm*43.8 in*
Djup1168 mm46.0 in
Inloppskanal Ø315 mm**12.4 in**
Vikt, torra filter1000 kg2205 lbs
Effekt, fläktmotor7.5 kW10 hp
Max. luftflöde4000 m³/h2350 cfm
Typiska värden för detta filter
Oljemängd, in17.2 fat/år17.2 fat/år
Oljemängd, ut2.89 tsk/år2.89 tsk/år

*Total bredd inkl. pumplåda +80 mm/+3.1 inch. **Inloppsskanal ingår ej för USA-marknaden.

  Tack för din förfrågan!

  Din förfrågan har nu skickats till våra filterspecialister.

  Efter att ha installerat över 21 500 filterenheter världen över, såväl små maskinmonterade som stora centralanläggningar, vet vi att vi kommer att hitta en lösning som passar din produktion perfekt.

  Ren luft är inte långt borta, vi hör snart av oss!

  Ditt offertnummer är .

  Vill du veta mer?

  Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

  Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


   Vad kan Absolent göra för mig?

   Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.