Kund

Norrköpings Verkstadstekniska (NVT), Norrköping, Sverige. Företaget har sedan 1982 utfört tillverkning på uppdrag från verkstadsindustrin genom skärande bearbetning i fleroperationssvarvar och CNC-maskiner.

Problem/Önskemål

Norrköpings Verkstadstekniska hade i flera år brottats med olje-
dimma och provat sig fram mellan olika filterlösningar för att få bukt med problemet. Allt eftersom efterfrågan från kunderna ökade växte produktionen ur sina gamla filter. En del av oljan som skulle filtreras bort gick istället tillbaka in i maskinen och ställde till problem. Maskinerna smutsades ner och allmänventilationen blev förorenad. När det var dags att köpa en ny CNC-maskin från MaskinFransson insåg företaget att filtersituationen var ohållbar. MaskinFransson värnar om hela ledet, från produktion till miljö och hälsa och samarbetar därför med Absolent, som kontaktades för att lösa problemet.

Lösning

Absolent genomförde noggranna utvärderingar och kostnadsfri kartläggning av filterbehovet. Det stod klart att utsuget från de gamla maskinerna inte var tillräckligt och nu stod NVT inför ett par olika alternativ. De funderade först på att installera ett maskinmonterat filter, som Amist6C, men valet föll på att ansluta ett gruppfilter, Amist20HP, till de totalt fem bearbetningsmaskinerna som orsakade oljedimma. Tack vare samarbetet mellan MaskinFransson och Absolent kunde en mycket fördelaktig filterlösning erbjudas i samband med att företaget köpte sin nya maskin. MaskinFransson erbjuder sina kunder extra bonus vid köp av bearbetningsmaskiner. I det här fallet använde NVT bonuschecken för att installera Absolents filtrenhet. Dessutom erbjöds leasningavtal på både maskin och filter.

Resultat

Idag upplever de anställda på företaget att arbetsmiljön förbättrats avsevärt. Mindre oljedimma, mindre smuts och en renare luft helt enkelt. Även underhållskostnaderna har minskat och luften från filtret förs idag tillbaka ut i lokalen och fungerar även som en värmekälla under vinterhalvåret.

”Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete!”

– Vi är mycket nöjda med det filter vi installerat från Absolent. Vår ambition är att i framtiden fortsätta samarbetet och installera fler filter, bland annat till de svarvar som vi har i produktionen, säger Mattias Pettersson, VD på Norrköpings Verkstadstekniska.