Kund

NSK, Kunshan, Kina. NSK i Kunshan är en ledande tillverkare av industriella maskinlager (kullager) samt fordonskomponenter.

Problem/Önskemål

NSK i Kunshan hade under en tid haft problem med kraftiga luftföroreningar i sin verkstad. Det var främst under kylprocessen i maskinerna som oljedimma och rök läckte ut i lokalen. NSK hade tidigare provat centrifugalfilter samt elektrostatfilter. Tyvärr med misslyckat resultat. Dessa filter levererade låg filtreringsgrad och krävde frekvent underhåll. När NSK i Kunshan inte klarade den lokala miljöskyddsbyråns granskning insåg de att det var dags att investera i en ny lösning. Absolent kontaktades för att ta itu med oljeröken i verkstaden.

Lösning

För att hitta en lösning genomförde Absolent en rad tester. Det visade sig att en mängd oljerök läckte ut från maskinen och att luftflödet som strömmade in i filtret var för lågt för att sänka den varma oljerökens temperatur. Absolent kunde också konstatera att de dåvarande filteret täpptes igen alltför snabbt eftersom stora partiklar strömmade in fortare än det klarade av. För att lösa problemet installerades inledningsvis en Asmoke40 med by-pass rör för att hjälpa till att kontrollera oljeröken från maskinen samt den höga temperatur som kom in i filterenheten. Ett grovfilter installerades också för att stoppa de största partiklarna från att komma in i det första filtersteget och förhindra enheten från att bli igensatt. En lösning som visade sig fungerade så bra att ytterligare fyra Asmoke40-enheter så småningom installerades till samma typ av maskiner i produktionsområdet på NSK Kunshan.

Resultat

Sedan installationen gjordes under 2010 är det enbart HEPA-filtret som bytts ut vid ett tillfälle. De andra filterstegen, samt grovfiltret renar fortfarande fabriksluften helt utan problem. På NSK är man nöjda med den höga filtreringsgraden och kassetternas långa livslängd och fortsätter därför att vända sig till Absolent när det är dags att köpa nya filterenheter. Idag uppfyller fabriken alla lokala miljöskyddskriterier och verkstadsmiljön är ren och hälsosam för personalen.