Kund

Outokumpu Stainless AB, Torshälla och Långshyttan, Sverige. Företaget härstammar från Finland och är en ledande tillverkare av rostfritt stål.

Problem/Önskemål

Outokumpu Stainless AB har vid flera tillfällen vänt sig till Absolent för att hitta lösningar på sitt problem med oljerök som uppstod kring valsverk och bandslipmaskiner i produktionen. Första kontakten togs redan 1996 då företaget provat både påsfilter och elektrostatfilter för att rena oljeröken. Försöken hade inte fallit så bra ut eftersom filterpåsarna behövde bytas var tredje vecka, samtidigt som renheten på luften efter filtreringen var nedslående. På Outokumpu insåg man då att en annan lösningar behövdes finnas och att det krävdes hjälp för att lösa problemen.

Lösning

Absolents första uppdrag kom från Outokumpus fabrik i Torshälla. Gemensamt genomfördes en mycket noggrann utvärdering av det befintliga påsfiltret. Filtret jämfördes med Absolents oljerökfilter ODR (nuvarande Asmoke). Utvärderingen resulterade i att Outokumpu Stainless 1997 ersatte påsfiltret med ett Absolent oljerökfilter, ODR 20 000. Samma år installerade även Outokumpus fabrik i Långshyttan ett ODR 60 000 avsett för rening av den rök som uppkom vid valsning av plåt. Tre år senare, år 2000, anslöts ytterligare två ODR 60 000 i Långshyttans kallvalsverk. Även Outokumpu Stainless i Torshälla valde att installera ytterligare filter eftersom de var nöjda med resultatet från oljerökfiltret ODR 20 000. Under våren 2003 installerades därför ett ODR 72 000 till ett valsverk i fabriken. Outokumpus samarbete med Absolent har sedan fortsatt och även 2006 installerades ett filter, då blev det ytterligare ett ODR 60 000 i Långshyttan.

Resultat

Samtliga installerade filter från Absolent har fungerat utmärkt vilket ett fortsatt samarbete mellan Outokumpu och Absolent är ett klart bevis på. Outokumpu Stainless AB har valt att fortsätta investera i våra filter när det blivit dags att införskaffa fler. Den som har bra minne kommer ihåg att filterpåsarna de hade innan byttes var tredje vecka. Utav samtliga filterenheter har endast ett behövt ett filterbyta, det första ODR 20 000 som installerades 1997 – efter 17 års tid! Övriga installerade filter renar fortfarande luften i fabriken utan att kräva något underhåll alls.
Nu är problemen med dålig avskiljningsgrad och höga underhållskostnader lösta och jag är mycket nöjd med installationen! säger underhållschefen Håkan Morelius