Kund

Shanghai General Motors (SGM), Shanghai, China. SGM is a merger of GM (General Motors) and SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation). They produce the automotive brands Chevrolet, Buick and Cadillac for the Chinese market.

Problem / Önskemål

SGM hade under lång tid letat efter en lösning för att förbättra luftkvaliteten i sin tillverkning. Det var framförallt slipmaskiner som ställde till stora bekymmer med oljedimma trots att det fanns filter installerade som skulle förhindra att de skadliga partiklarna släpptes ut i luften. Förutom att de inte renade luften tillräckligt så förde de dessutom mycket oväsen omkring sig och levde helt enkelt inte upp till SGM’s krav. Företaget hade tidigare haft svårt att hitta en filtertillverkare som tog situationen på allvar och när det var dags att installera sexton nya CNC-maskiner i motortillverkningen på fabriken i Jinqiao insåg företaget att det var dags att se sig om efter en ny lösning. SGM kontaktade då Absolent i hopp om att finna den professionella filtertillverkare som situationen krävde.

Lösning

Absolent antog självklart uppdraget och började genast sätta sig in i situationen hos SGM. Flera olika mätningar genomfördes. Bland annat undersöktes spindelhastigheten och skärvätskans tryck. Det stod snart klart att oljedimma/oljerök läckte ut från maskinerna och hur lite deras befintliga filter förhindrade nedsmutsning av luften i lokalerna. För att ge SGM en större förståelse och visa ett tydligt exempel på hur väl Absolents filter skulle lösa företagets problem besöktes Boschs fabrik i Wuxi. Där kunde SGM själva se hur bra Absolents filterenheter fungerade i en liknande miljö, med liknande tillverkning. Ett viktigt steg för att visa vår professionalitet. Efter besöket var SGM övertygade om att Absolent var rätt väg att gå och två Amist40TF samt två Amist80TF installerades för att ta hand om processluften i maskinparken.

Resultat

Eftersom SGM är måna om arbetsmiljön kring sina operatörer så köpte företaget också ett mätinstrument, DustTrak 8532, från Absolent för att få en bättre insikt i hur luftkvaliteten ser ut från dag till dag. Det används för att kontinuerligt följa upp filtrets funktion och effektivitet. Enligt testerna har samtliga filter levererat konstant ren luft och maskinerna har inte läckt oljedimma sedan installationen i september 2014. Personalen har märkt en stor skillnad eftersom partikelbelastningen i luften på fabriken reducerats till 0,3 mg/m³, en minskning med hela 40-50%. Det har bidragit till en bättre arbetsmiljö och SGM är mycket nöjda med att de valde att installera filter från Absolent eftersom de verkligen har levt upp till förväntningarna.

Product in the case Amist80TF

Product in the case Amist40TF