Asaver kan även simulera hur mycket renare verkstadsmiljön blir genom installation av Absolents filterutrustning.

 

Kompenseras en bristfällig processventilation med en överdimensionerad allmänventilation? Om luften instället rengörs med våra processfilter, kan antalet luftväxlingar i lokalen ofta minskas, vilket resulterar i stora energibesparingar! Dessutom blir verkstadsluften behandlingsbar, dvs. den kan skickas vidare till ett ventilationsaggregat där mellan 50-85% av värmen återvinns!
Boka en genomgång och få en uppfattning om hur mycket Din verksamhet skulle kunna spara! Tillsammans kan vi skapa en av världens bästa verkstadsluft för människa och miljö! Vill du vara med?