Adust15

Stoftfilter

Absolents Torrstoftfilter Adust bygger på den senaste och effektivaste filtertekniken i alla avseenden. Det är ett kompakt, tryckluftsrensat filter som passar utmärkt vid installationer med kontinuerlig drift. Beroende på vilka partiklar som skall filtreras, klarar Adust applikationer med luftflöden upp till 17000 m³/h.

Adust15

Patenterad Down-flow teknik ger bättre filterrensning.

Absolents Adust är förmodligen det enda stoftfiltret i världen som utnyttjar ”down-flow” tekniken fullt ut. Med ”down-flow” menas att man har en nedåtriktad luftström inuti filterenheten. Tack vare denna kan partiklarna följa med luftströmmen för att nå stoftbehållaren.  På marknaden finns idag stoftfilter med liggande patroner som också kallas down-flow filter.  I dessa kan det lätt ansamlas stoft på filterpatronernas ovansida, vilket gör att den effektiva filterytan minskar drastiskt. Absolent har valt lodrätt hängande patroner, vilket ger ett maximalt utnyttjande av filter-arean.

Kontruktion

Adust är en robust, svetsad och kompakt konstruktion, som tar minimal golvyta i anspråk. Filtret levereras färdigmonterat och med en pulverlackerad exteriör yta som pryder verkstadsgolvet.

Funktion

Stoftbemängd luft sugs in på filtrets ovansida. De tyngsta partiklarna faller direkt ner i stoftbehållaren. De lättare partiklarna sugs vidare till filterpatronerna där stoftet fastnar. Den filtrerade luften sugs sedan ut av fläkten, som är placerad externt och beställs separat.
Då tryckfallet över filterpatronerna överstiger det inställda värdet öppnas ventilerna och en tryckluftspuls gör att stoft som fastnat på filterytan lossnar och faller ned i stoftbehållaren.

Service och underhåll

Den stora serviceluckan gör servicearbeten till enkla och snabbt avklarade operationer. Filterpatronerna är försedda med spännanordning som lossas utan verktyg och patronerna kan lyftas ut.  För Absolent är miljön en viktig aspekt, filterpatronerna är därför tvättbara och får därigenom en lång livslängd.

Teknisk infoMetricImperial
Höjd3945 mm155.2 in
Bredd1429 mm56.2 in
Djup1414 mm55.6 in
Vikt820 kg1808 lbs
Max. luftflöde17000 m³/h*10006 cfm*
Antal filterpatroner15 st15 st

* Luftflödet beror på typen av artiklar som skall filtreras.

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Vad kan Absolent göra för mig?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.