Asmoke80T

Centralfilter för oljerök utan fläkt

Absolents oljerökfilter AsmokeT är en av världens effektivaste utrustningar för rening av oljedimma och oljerök. Centralfilterserien består av parallellkopplade moduler och dimensioneras efter kundens luftmängdsbehov. AsmokeT är konstruerat för att klara de allra svåraste applikationerna, som t ex härdning och har samtidigt ett extremt lågt servicebehov.

34 OLJEFAT

Slut på hala golv och farlig rök. Endast 5,8 teskedar återstår. Och ren luft!

ALLTID REN LUFT

Ett HEPA H13 filter garanterar att luften alltid är ren. Bara det bästa är gott nog!

8760 DRIFTSTIMMAR

Våra unika filtersteg fångar all förorening så att vi kan garantera 1 helt år av underhållsfri drift.

Asmoke80T

Bästa möjliga avskiljningsgrad för en säker och attraktiv arbetsplats

Luften blir i regel så ren att den kan återföras till lokalen, vilket möjliggör en balanserad ventilation och minskar uppvärmningskostnader.

Garanterad funktion för oljerök

Oljerökpartiklar är mycket små, mindre än 1,0 µm. Andra filtertyper, som t ex centrifugalavskiljare, har svårt att avskilja så små partiklar.

Mycket långa serviceintervall

Filterlivslängder upp till 6 år är inget ovanligt för Asmoke. Detta innebär en låg totalkostnad.

Ett mycket driftsäkert filter

Det finns inga rörliga delar i våra filter, vilket gör dem mycket driftsäkra. Den externa fläkten placeras på ren-sidan för att undvika onödiga påfrestningar.

Design

AsmokeT centralfiltren innehåller standardmässigt en elektronisk manometer, som enkelt visar filterenhetens drifttid och status på filterkassetterna. Filterenheterna har stora servicedörrar, som garanterar säkerhet och servicevänlighet.

Funktion

Filtreringen sker i tre steg. Processluften passerar först genom två självdränerande Absolent filterkassetter. Här avskiljs minst 95% av oljepartiklarna. Det tredje steget utgörs av ett HEPA-filter, vilket har en garanterad och konstant avskiljningsgrad på 99,97% vid en partikelstorlek av 0,3 µm. Absolents AsmokeT-filter kan köras kontinuerligt utan onödiga driftsstopp, då filterkassetterna är självdränerande. Returoljan samlas upp i botten på filtret för återvinning. Filteraggregaten anslutes till en extern fläkt.

Teknisk infoMetricImperial
Höjd2940 mm115.7 in
Bredd1153 mm*45.4 in*
Djup2115 mm83.3 in
Inloppskanal Ø400 mm**15.7 in**
Vikt, torra filter1430 kg3153 lbs
Max. luftflöde8000 m³/h4700 cfm

*Total width incl. pump case +80 mm/+3.1 inches. This unit does not include a fan. **Inlet duct not included for the US market.

  Tack för din förfrågan!

  Din förfrågan har nu skickats till våra filterspecialister.

  Efter att ha installerat över 21 500 filterenheter världen över, såväl små maskinmonterade som stora centralanläggningar, vet vi att vi kommer att hitta en lösning som passar din produktion perfekt.

  Ren luft är inte långt borta, vi hör snart av oss!

  Ditt offertnummer är .

  Vill du veta mer?

  Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

  Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


   Vad kan Absolent göra för mig?

   Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.