EcoDrive

EcoDrive

EcoDrive är vår benämning på en optimerad filterfunktion som bidrar till såväl energi- som miljöbesparingar samtidigt som livscykelkostnaden blir lägre. EcoDrive styr luftflödet så att det alltid ligger på precis rätt nivå – varken för mycket eller för lite!

 

Använd farthållare istället för broms när du styr dina filter!

Traditionellt sett justeras luftflödet genom en filterenhet med hjälp av ett spjäll. När filterkassetterna är rena och systemet är nytt stryps spjället för att få det önskade luftflödet från processen. Det fungerar på samma sätt som att köra på full gas i med en bil och samtidigt bromsa för att komma ned i rätt hastighet. Vad ett sådant körsätt gör för bränsleförbrukningen behöver vi väl inte ens poängtera?

För att avhjälpa problemet har vi på Absolent utvecklat EcoDrive, som styr luftflödet efter behov. EcoDrive kan liknas med att sätta filterenheten på cruise control. Allt eftersom tryckfallet ökar i filterkassetterna ökar automatiskt fläktens varvtal så att rätt luftflöde bibehålls under hela driftstiden. Energiförbrukningen hålls på så sätt nere och processen har rätt ventilation hela tiden.

EcoDrive anpassar även luftflödet när maskindörrarna öppnas. Fläkten ökar då hastighet för att skydda operatören från den förorenade luften som på så sätt stannar inuti maskinen. När dörrarna stängs reglerar EcoDrive återigen varvtalet och fläkten återgår till den hastighet som den höll innan dörrarna öppnades. Smidigt, säkert och energisnålt.

På våra nyare enheter Asmoke5 och A10 är EcoDrive standard. Enheterna är därför, redan från början utrustade med energisnåla EC-fläktar och integrerad tryckstyrning. EcoDrive går, utan problem, att få som ett tillval till vårt övriga produktprogram. Vi löser det enkelt med frekvensomvandlare och tryckstyrning, både på helt nya och äldre, redan installerade filterenheter.

Vill du veta mer om hur mycket din verksamhet skulle spara på EcoDrive finns vår programvara Asaver  (länk till A.saver sidan). Kontakta ditt närmaste Absolentkontor eller Absolentdistributör. Vi kommer gärna ut och gör en simulering vad din verksamhet skulle kunna spara och vi gör det helt gratis!

 

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Vad kan Absolent göra för mig?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.