Motströmsvärmeväxlare (HECF)

Värmeväxlare

Bättre inomhusmiljö

Med en värmeväxlare kan energi återvinnas och värmekostnader sänkas. Absolents värmeväxlare är utvecklade för Absolents filterenheter för att erbjuda skräddarsydda, platsbyggda helhetslösningar där vi både renar luften och sparar energi, inte minst viktigt i de länder där lagkrav kräver att processluften skall ledas ut ur byggnaden.

 

Spara upp till 80% av energin

I produktionsprocesser skapas ofta värme, med en värmeväxlare kan värmen återföras på ett energieffektivt sätt. Värmeväxlaren återvinner frånluftens värme genom att värma upp den ingående uteluften. Under vintertid kan värmeväxlaren ta vara på upp till 80% av den utgående värmens luft som annars skulle gå förlorad.

 

Luftfuktighet och lukt

I industrimiljöer kan det vara svårt att balansera ventilationen oftast för att fastighetens ventilation inte är dimensionerad för att fylla lokalen med maskiner och verkstadsutrustning. Det kan bli fuktigt och oangenämt att vistas i trots att luften är ren och partikelfri. Med en värmeväxlare får du in ny luft som ger balans till den partikelfria processluften i din verkstad.

 

Kyla på sommaren

Värmeväxlaren hjälper inte bara till att spara värmeenergi på vintern, om temperaturen inomhus är högre än utomhus på sommaren kan värmeväxlaren även hjälpa till att sänka temperaturen inomhus med några grader. Önskas ännu mer kyla så erbjuds även kylbatterier som tillbehör.

Motströmsvärmeväxlare (HECF)

En värmeväxlare kan användas för bättre inomhusmiljö, energibesparing eller där lagkrav kräver att processluften inte får återcirkuleras. En motströmsvärmeväxlare är ett säkert alternativ om den utgående och ingående luften behöver vara 100% åtskilda. Exempel på när luften bör vara helt isolerad är när det finns giftiga processgaser eller om processen ger odörer. Motströmsvärmeväxlare har hög verkningsgrad, men kräver normalt avfrostning.

Integrerad styrutrustning, EC-fläkt som standard och filtrerad uteluft via godkända klassade påsfilter. Finns i olika storlekar anpassade till flödesbehov mellan 2000 – 24 000m3. Värmeväxlare och filterenhet från Absolent ger en komplett lösning som är både kostnads- och energieffektiv.

SortimentMåttPassande filterenhet
HECF20R1100cm x 2429cmAmist20 / Asmoke20
HECF40R1500cm x 3229cmAmist40 / Asmoke40
HECF80R1735cm x 3698cmAmist80 / Asmoke80
HECF120R2100cm x 4377cmAmist120 / Asmoke120
HECF160R2430cm x 5089cmAmist160 / Asmoke160
HECF240R2700cm x 5554cmAmist200-240 / Asmoke200-240  Tack för din förfrågan!

  Din förfrågan har nu skickats till våra filterspecialister.

  Efter att ha installerat över 21 500 filterenheter världen över, såväl små maskinmonterade som stora centralanläggningar, vet vi att vi kommer att hitta en lösning som passar din produktion perfekt.

  Ren luft är inte långt borta, vi hör snart av oss!

  Ditt offertnummer är .

  Vill du veta mer?

  Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

  Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


   Vad kan Absolent göra för mig?

   Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.