Kund

Nordtool AB, Piteå, Sverige. Nordtool har funnits sedan 1971 och tillverkade initialt trä-kuttrar inom Sandvik-företagen. Sedan dess har Nordtool utvecklats till en ledande tillverkare av alla typer av produktionsverktyg för verkstads- och plastindustrin.

Problem/Önskemål

Företaget Nordtool i den lilla orten Öjebyn strax utanför Piteå hade under en längre tid haft problem med oljedimma och oljerök som smutsade ner verkstadsmiljön. Företaget arbetar med att bearbeta gjutgods och det var främst den öppna bäddfräsen i produktionen som ställde till stora problem trots att det redan fanns ett filter i anslutning till maskinen. Den befintliga filterlösningen hade installerats med ett så kallat punktutsug som inte hade möjlighet att fånga den förorenande luften som bildades i maskinen vilket resulterade i läckage. Det rök, dammade och smutsade ner. När Nordtool körde många maskiner samtidigt blev arbetsmiljön så förorenad att man bestämde sig för att titta på en alternativ lösning. Det var i det läget som Absolent kom in i bilden.

Lösning

Väl på plats kunde Absolents specialister med hjälp av omfattade tester konstatera att den filterlösning som fanns var feldimensionerad och för liten för maskinens storlek. Absolent kunde även slå fast att det största felet med installationen var punktutsuget. Nyckeln till att lösa problemet blev därför att byta ut punktutsuget mot en speciallösning vilken innebar att en luftridå skapades inuti maskinen. På så vis kunde näst intill allt läckage elimineras. Luften från maskinen fördes i sin tur via ett kanalsystem som kopplades till en filterenhet från Absolent, en Amist40TF.

Resultat

Under de två år som installationen har varit i bruk har varken byte av filterkassetter eller underhåll krävts på filtret. På Nordtool kan man konstatera att arbetsmiljön har förbättrats avsevärt. Personalen är friskare, maskinerna är renare och underhållskostnaderna har minskat. Idag har Nordtool en investeringsvision och planerar för inköp av nya maskiner. I samband med det ser företaget gärna ett framtida samarbete med Absolent.
Jag är imponerad av hur starkt Absolent har engagerat sig i att lösa våra bekymmer med filtrering av processluft. Resultatet är fantastiskt! Alla våra operatörer är mycket nöjda och jag ser filterinstallationen som mycket lyckad, ja, en riktig framgångssaga! – säger Anders Abrahamsson, platschef på Nordtool.

Explore the Asmoke40 Asmoke40

Case Story Nordtool