Avsikten med Absolents Filter Academy är för dig och din personal att få mer kunskap om oljedimma, oljerök och damm. Vi kan självklart också anpassa innehållet efter dina önskemål! Under utbildningarna berör vi bland annat;

  • Konsekvenser som oljedimma, oljerök och damm har på din arbetsmiljö
  • Företagshälsan i din anläggning
  • Vad du kan göra för att minska riskerna
  • Hur dina filterenheter fungerar
  • Hur service ska utföras
  • Hur du kan spara ännu mer pengar på din investering till exempel med hjälp av värmeinnehållet i processluften

Kontakta Absolent för att få veta mer och för att boka din utbildning på Absolent Filter Academy.