Luftföroreningar, bestående av torrt damm, stoft eller rök, uppstår vid svetsning, torr slipning eller svarvning i metall, blästring, flamsprutning, laserskärning, plasmaskärning samt olika processer inom läkemedels- och keramisk industri. Samtliga processer ovan har en sak gemensamt – de behöver alla kopplas till ett tillförlitligt filtersystem för att skapa en bra arbetsmiljö och att skadliga hälsorisker för de anställda undviks. Absolents stoftfilter, Adust förser inte bara maskinoperatören eller svetsaren med en mer hälsosam arbetsmiljö. Det kan också förvandla kostnader till besparingar genom att processluften efter filtreringen kan återvinnas. Filterpatronerna väljs ut noggrant för att passa varje applikationperfekt. Adust är utrustad med automatisk självrensning vilket förlänger filterpatronernas livslängd. I de fall där processen anses vara explosiv, kan stoftfiltret Adust levereras med ATEX klassificering. Vi på Absolent och våra distributörer hjälper gärna till med analyser av stoft, dimensionering av filterutrustning och kanalsystem, val av rätt utsugsutrustning samt avfallshanteringssystem. Allt med ett mål, att tillhandahålla en lösning som uppfyller behoven långt över kundens förväntan.

Företag inom torr bearbetning som valt Absolent

Lucchini

Med rätt filtrering är en smutsig arbetsmiljö ett minne blott! Läs mer om hur Alexander Dzogas, verkstadschef på Lucchini Sweden AB, fick hjälp av Absolent för att få bukt med problemen.

Perfekta produkter för torr bearbetning

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Vad kan Absolent göra för mig?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.