Asmart Dashboard

Asmart Dashboard är en onlineportal som ger visuell information om all data som Asmart-lösningen kan övervaka i realtid. Portalen kan ge dig värdefull information om luftkvaliteten, vilket säkerställer välbefinnandet för dina anställda och din utrustning. Den kan också ge dig realtidsinformation om status och prestanda för din Absolent-filterenhet, samt förebyggande underhåll.

 

Maximerad prestanda

Kontinuerlig övervakning ger realtidsinformation om luftkvaliteten i din anläggning och kan maximera filterenhetens prestanda. Instrumentpanelen visar luftkvalitetslarm och kan meddela dig när filterenheten behöver åtgärdas, t.ex. när tryckfallet är för högt eller när filterkassetterna behöver bytas. Du kan vara säker på att din luft är ren och att ditt filter presterar på topp.

 

Enkel navigering

Användargränssnittet är lätt att förstå och navigera i och ger en översikt över larm, huvudfunktioner och tröskelvärden, så att du snabbt kan kontrollera att alla anslutna enheter fungerar tillfredsställande och inom de inställda värdena. Detta ger dig en unik inblick i den faktiska luftkvaliteten i din anläggning och filterenhetens prestanda.

 

Inga onödiga driftstopp

Asmart-systemet varnar när luftkvaliteten överskrider tröskelvärdena eller när inställda värden överskrids. Inga fler oförutsedda driftstopp – du får information som du antingen kan analysera vidare eller ge dig en indikation på att beställa nya ersättningskassetter.

 

Mät din inomhusluft med Asmart Ambient

Industriella processer inomhus kan generera osäkra utsläpp och skapa luftföroreningar inomhus som kan vara farliga för både människor och utrustning. Med en Asmart Ambient kan du upptäcka avvikelser i din anläggning tillräckligt tidigt för att vidta åtgärder. Ambient är en enhet som använder sensorer för att mäta din luftkvalitet baserat på en mängd olika parametrar. Läs mer om Asmart Ambient här!

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Vad kan Absolent göra för mig?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.