Asmart Dashboard

Asmart Dashboard är en onlineportal som visar statusen för din Absolentutrustning. Den visar din filterenhets prestanda i realtid och tillhandahåller datatrender för att åskådliggöra enhetens status över tid.

 

Detta möjliggör för dig som användare att maximera filterenhetens prestanda och den notifierar när den behöver tillsyn, t.ex. när tryckbortfallet är för stort eller när filterkassetter behöver bytas. Du kan därför vara trygg i att ditt filter alltid håller en optimal nivå.

 

Användargränssnittet är lättförståeligt och lättnavigerat, och det tillhandahåller en översikt över huvudfunktionerna så att du snabbt kan försäkra dig om att enheten fungerar som den ska och håller sig inom satta värden. Detta ger en unik inblick i enhetens faktiska status och prestanda.

 

Asmartsystemet larmar när filterkassetterna behöver bytas ut. Inget mer frustrerande onödigt produktionsstopp – du blir informerad i god tid så att du antingen kan beställa nya eller säkerställa att du har reservkassetter i lager.

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Vad kan Absolent göra för mig?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.