Asmart Gateway

Asmart Gateway säkerställer att data som samlas in från filterenheterna laddas upp till Abolents IoT-moln på ett säkert och pålitligt sätt. Asmart Gateway är uppkopplat mot GSM/LTE-nätverket via ett SIM-kort – ingen integration till ditt företags befintliga IT-system eller WIFI-nätverk behöver upprättas.

 

Asmart Gateway tar emot data insamlad från Asmart Sense-enheterna som är kopplade till filterenheterna. Ibland behöver signalen repeteras – i dessa fall kan en Asmart Connect användas för att förstärka signalen och på så sätt försäkra att den når Asmart Gatewayenheten. Data lagras säkert i Absolent IoT-molnet redo att bli analyserat och granskat i Asmart Dashboard på din desktop- eller mobilenhet närhelst du vill.

 

Asmart Gateway är utrustad med ett simkort och LED-lampor som visar signalstyrka, strömtillförsel, radiosignaler och molnkommunikation. Asmart Gateway samlar in all nödvändig information och den görs tillgänglig och nås enkelt via Asmart Dashboard.

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Vad kan Absolent göra för mig?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.