Vad är stoft?

Stoft bildas i en rad olika verksamheter där torra material bearbetas. Till exempel vid svetsning, laser- och plasmaskärning, torrslipning, blästring eller lackering. Stoft är luftburna partiklar upp till 100 µm, d.v.s. en tiondels millimeter. Även större partiklar som inte är luftburna kan räknas hit.

Hur hanteras det?

När vi projekterar en stoftfilteranläggning är det många delar vi måste ta reda på. Vilket luftflöde behövs? Vilken stofthalt har man? Är det explosivt? Etc. Mest energisnål och effektiv blir anläggningen om processen är inkapslad eller avskärmad. Även här hjälper vi på Absolent gärna till.

Absolent har lösningen!

Ett Absolentfilter byggt för att hantera stoft består av flera filterpatroner och bygger på den senaste och effektivaste filtertekniken i alla avseenden. Det är ett kompakt, tryckluftsrensat filter som  passar utmärkt vid installationer med kontinuerlig drift.

Hur funkar det?

Själva filtreringen då, hur går den till? Partiklarna kommer med luften in i filterenheten. Här faller de tyngsta partiklarna direkt ned i stoftbehållaren. Övriga partiklar följer med luften och fastnar utanpå de patroner vi har placerat hängande i våra stoftfilter. Stoftkakan i sig blir även den ett filter. Här är det viktigt att partiklarna inte tränger in i filtermaterialet. När stoftkakan blivit tillräckligt tjock känner vår automatiska tryckövervakning av detta och en tryckluftsstöt går inifrån och ut genom patronen. Stoftet faller nedåt mot stoftbehållaren med luftflödet. Det är detta som vi kallar för äkta down-flow. Därefter ventileras luften ut i lokalen eller utomhus. Eftersom det ofta rör sig om relativt stora luftflöden är det vanligt att leda luften via en värmeväxlare innan den leds ut för att på så sätt minska energiförbrukningen. Patronerna kan oftast tvättas innan de måste bytas ut.