Vad är oljedimma?

Oljedimma består av luftburna små oljedroppar. Storleken på dessa varierar allt från 1 – 10 µm. Det innebär att de är i samma storlek som bakterier. Oljedimma bildas normalt i processer där olja eller oljebaserat kylmedel används för smörjning eller spånavskiljning, till exempel under svarvning, fräsning, slipning och borrning.  Du kan också stöta på oljedimma i plastindustrin, gummi- och textilindustrin, i stål och valsverk och i samband med härdning (induktion). Mängden oljedimma i luften mäts i mg / m³. Olika länder har olika gränsvärden för vad som är tillåtet i en verkstad. Vi på Absolent och våra distributörer hjälper gärna till med mätningar och att utforma en lösning som passar din arbetsplats perfekt. Läs mer om det här.

Hur hanteras oljedimma?

Det vanligaste och mest effektiva sättet att fånga oljedimma är att suga den förorenade luften så nära källan som möjligt. Ju mer sluten och lufttät processen är, desto mindre  luftmängd och energi krävs. Om en filterenhet från Absolent har installerats kommer den att effektivt suga luft från processens inkapsling och skydda operatören och miljön från föroreningar. Om maskinen är delvis öppen, kan Absolent eller någon av våra distributörer hjälpa dig med tillbehör, huvar eller inkapslingar som gör  infångandet av den förorenade luften både smidigt och energieffektivt.

Absolent har lösningen!

En filterenhet från Absolent innehåller flera filterkassetter. Filterkassetterna består av vårt noggrant utvalda filtermaterial, alltid mixat och matchat efter kundens behov. Det är det som gör våra produkter så speciella. Vi vet att på samma sätt som en cykel och en lastbil båda är fordon trots att de är olika, funkar inte samma filterenhet för alla behov. I stället har vi en filterenhet för att passa varje process. Beroende på hur tungt förorenad luften är – väljer vi mellan lastbilen eller cykeln – eller något däremellan.

Hur funkar det?

Luft som förorenats av oljedimma och / eller oljerök passerar in i den nedre delen av filterenheten där filtreringen börjar. De stora, tunga partiklar som inte kan följa med luftströmmen samlas i  den undre sektionen och pumpas ut ur filterenheten. Oljan kan sedan återanvändas i maskinen eller samlas upp i ett kärl. Den återstående föroreningar passerar genom den första filterkassetten där oljepartiklar fångas upp och dräneras därefter nedåt, bort från kassetten. Det är vad vi kallar “Catch and Release” -principen. Naturligtvis sker det medan maskinen är igång. Filterenheten är konstruerad för drift 24/7 så inga driftstopp behövs när det är dags att tömma eller rengöra kassetterna. Det innebär att du kan fokusera helt på din tillverkning. Beroende på vilken filterenhet du har fortsätter luften ibland vidare genom ännu en filterkassetter där de flesta av de återstående partiklarna filtreras bort. Filtreringsprocessen avslutas alltid med ett HEPA-filter klass H13, som ser till att luften är 99,97% fri från skadliga partiklar större än eller lika med 0,3 mikrometer. Vad som händer med luften efter filtreringsprocessen beror på lokala föreskrifter. Den kan antingen återföras direkt till lokalen eller ledas via en värmeväxlare innan den returneras tillbaka in i verkstaden. Varför slösa bort uppvärmd luft som kan användas? För mer information om hur Absolent kan hjälpa dig att spara energi, klicka här.