Anställdas hälsa & säkerhet

Att utsättas för luftburna partiklar bidrar till flertalet hälsorisker, bland annat andnings- och hudsjukdomar. Absolents filterenheter fångar partiklarna och garanterar 99.97% ren luft.

Smutsig arbetsmiljö

Luft från produktionslinjer innehåller partiklar som kan skada både elektronik och skapa en smutsig omgivning. Absolents filterenheter fångar upp partiklarna i den förorenade luften och lämnar den ren.

Klagomål om odörer

Förbrukad luft från maskiner kan lukta, vilket kan skapa klagomål från både anställda och boende i närområdet. Absolent kan erbjuda en aktiv kolmodul eller inbyggd teknologi från AirMaid® för att eliminera odör.

Spillvärme/Överskottsvärme

Processluft laddad med oljedimma skapar utmaningar vid återvinning av värme. Absolent erbjuder olika värmeväxlare som möjliggör återanvändning av värme på ett energieffektivt sätt.

Brandrisker

Olja och fett som fastnat i kanaler och rör ger en ökad risk för brand. Prata med oss – vi hjälper dig att hitta en lösning efter dina behov.

Ren luft med AsmokeFood

AsmokeFood är utvecklad för livsmedelsindustrin och varje komponent är byggd för att klara den miljön. Som alltid garanterar vi 99.97% rent luft med våra filterenheter!

Byggd för hållbarhet

AsmokeFood är byggd av rostfritt, syrabeständigt stål (1.4404), vilket ger en filterenhet som kan hantera höga temperaturer och luftfuktighet. Filterenheterna är byggda för att tåla temperaturer på 90°C (200 F) och kommer med analoga tryckmätare. När högre temperaturer krävs föreslår vi normalt att späda luften för att sänka temperaturen. AsmokeFood är utrustad med kondensfällor för att försäkra att varken olja eller vatten samlas i rör eller tryckmätare.

 

Lätthanterlig & färre produktionsstopp

Filterenheterna är lätta att rengöra då de är tillverkade i rostfritt, syrabeständigt stål (1.4404). Förfiltrering i AsmokeFood kommer som standard, och kan underhållas under drift. Finns det risk för att matolja och fett stelnar finns ett uppvärmt alternativ för att förhindra blockering i filterelementet samt underlätta för dränering. Returoljan kan samlas in för återvinning, och beroende på vad du behöver kan vi erbjuda olika typer av dräneringslösningar – såsom en pump. Kondensfällorna är lätta att tömma och rengöra genom att skruva av dem.

Skräddarsydd för matindustrin

AsmokeFood  har en smart design, med en sluttande nederdel för att underlätta dränering av olja och vatten. Nederdelen har en en modulär design för att uppfylla olika typer av behov, och luftintaget är tillgängligt från bakre, vänstra eller högra sidan.
AsmokeFood är designad för livsmedelsindustrin, men också för att kunna anpassas och ge skräddarsydda lösningar. AsmokeFood är hållbara filterenheter som klarar tuffa miljöer, och det viktigaste av allt – de ger ren luft!

AsmokeFood - tillverkad för livsmedel

I samarbete TurboSwing® & Airmaid®

Som tillval till AsmokeFood är TurboSwing® och AirMaid® från Absolent Air Care Group. Båda är tillförlitliga teknologier som är installerade i kök- och matlagningsapplikationer runt om i världen.
TurboSwing® är en högeffektiv förfiltrering som är utvecklad för att hantera varierande luftvolymer. TurboSwing® använder sig av en roterande rörelse som redan vid källan separerar fett, olja och flottiga partiklar. Detta förhindrar över 90% av partiklarna (över 5 μm) att ta sig vidare och bidrar till mindre underhåll och lägre energiförbrukning.
AirMaid® använder sig av en teknologi som ändrar strukturen av olja/fett och bryter ner det till vatten och mineraler. AirMaid® tar bort odörer upp till 95% och är ett av de mest kostnadseffektiva alternativen på marknaden. Installationen av AirMaid® är enkel och kan lätt eftermonteras.

 

TurboSwing AirMaid

Produkter framtagna för livsmedelsindustrin

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Vad kan Absolent göra för mig?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.